Sekite mus Google+

/// Naujausi forumo pranešimai

Temos Atsakymai Paskutinis pranešimas
Kokius video registratorius naudojate ? 19 Parašė: TBQ | 13-08-2017, 21:25
Teorinė situacija 4 Parašė: hagridelis | 13-03-2017, 20:22
Zaz masinos 0 Parašė: hagridelis | 26-06-2015, 21:35
Forumo kategorijos 4 Parašė: hagridelis | 26-06-2015, 18:01
Juokingi video 1 Parašė: hagridelis | 26-06-2015, 15:12

/// Baudos už KET pažeidimus


Šiame straipsnyje rasite atsakomybę už KET pažeidimus nuo 2011-03-01.
ATPK str. dalis Pažeidimo esmė Bauda (Lt) Teisės vairuoti atėmimas (mėn.) Tr. priemonės konfiskavimas, administracinis areštas Kas nagrinėja bylą
51¹¹str. 1 d. Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti. nuo 250 LT iki 500 LT - - policija
51¹¹str. 2 d. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už 51¹¹ str. 1 d. numatytą pažeidimą. Nuo 500 LT iki 1000 LT - su arba be tr. priemonės konfiskavimo policija
81 str. 1 d. Transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti. Nuo 200 LT iki 500 LT - - policija
81 str. 2 d. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už 81 str. 1 d. numatytus pažeidimus. Nuo 500 LT iki 1000 LT - - policija
82 str. 1 d. Transporto ir kitų judamų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas. Nuo 100 LT iki 200 LT - - policija
82 str. 2 d. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už 82 str. 1 d. numatytus pažeidimus. Nuo 200 LT iki 500 LT - - policija
123 str. 1 d. Transporto priemonių, neįregistruotų (neperregistruotų) nustatyta tvarka arba be valstybinės techninės apžiūros, arba turinčių gedimų, dėl kurių KET draudžia važiuoti, arba neturint vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis negu leistina, vairavimas. Nuo 100 LT iki 150 LT - - policija
123 str. 2 d. Įregistruotų, perregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių vairavimas be valstybinio numerio ženklų (ženklo) arba vairavimas pasibaigus laikino valstybinio numerio ženklų galiojimui (išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie automobilio numerio vagystę, vykstama išsiimti naujų numerių). Nuo 100 LT iki 200 LT arba nuo 1 iki 3 - policija
123 str. 3 d. Transporto priemonių vairavimas su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu). Nuo 800 LT iki 1200 LT arba nuo 6 iki 12 - policija
123 str. 4 d. Transporto priemonių vairavimas su įrengtais antiradarais ar kitokiomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis, taip pat su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo Nuo 100 LT iki 200 LT - su prietaisų konfiskavimu policija
123 str. 5 d. Vairavimas neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu. Nuo 80 LT iki 120 LT - - policija
124 str. 1 d. Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/h įspėjimas - - policija
124 str. 2 d. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 10 km/h iki 20 km/h. Nuo 40 LT iki 100 LT - - policija
124 str. 3 d Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 20 km/h iki 30 km/h. Nuo 100 LT iki 300 LT - - policija
124 str. 4 d. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h. Nuo 400 LT iki 600 LT - - policija
124 str. 4 d. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo. Nuo 400 LT iki 600 LT Nuo 3 iki 6 - policija
124 str. 5 d. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h. Nuo 600 LT iki 800 LT - - policija
124 str. 5 d. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo. Nuo 600 LT iki 800 LT Nuo 6 iki 12 - policija
124 str. 6 d. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h. Nuo 1000 LT iki 1500 LT Nuo 1 iki 3 arba 7 parų areštas su teisės atėmimu 6 mėn. teismas
124 str. 6 d. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo. Nuo 1000 LT iki 1500 LT nuo 12 iki 18 - teismas
124 str. 6 d. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h asmens, neturinčio teisės vairuoti. Nuo 1500 LT iki 2500 LT - arba nuo 20 iki 30 parų areštas teismas
124¹str. 1 d. Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės. Nuo 100 LT iki 200 LT arba nuo 1 iki 6 - policija
124¹str. 2 d. Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, taip pat vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus 124¹str. 1 d. nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas, vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas. Nuo 100 LT iki 300 LT - - policija
124¹str. 3 d. Vairuotojų reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, lenkimas vietose, kuriose Kelių eismo taisyklės draudžia lenkti, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 metrų kelio ruože prieš jas ir už jų, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse. Nuo 100 LT iki 150 LT arba nuo 1 iki 3 - policija
124¹str. 4 d. Kelio ženklų ar ženklinimo, draudžiančių transporto priemonėms sustoti, stovėti, nesilaikymas, stovėjimas ant šaligatvio, kai nėra tai leidžiančių kelio ženklų, stovėjimas ant vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako, stovėjimas vietoje, kurioje gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 metrai prieš jas, kitose vietose, kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui, važiavimo ar stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas. Nuo 100 LT iki 300 LT - - policija savivaldybė (dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimų)
124¹str. 5 d. Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui. Nuo 200 LT iki 400 LT arba nuo 2 iki 4 - policija
124¹str. 6 d. 124 str. 1, 2 ir 5 d. numatyti veiksmai, padaryti asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais. Nuo 300 LT iki 500 LT arba (ir) Nuo 1 iki 3 - policija
124¹str. 7 d. KET pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK. įspėjimas arba 20 LT -40 LT - - policija
124²str. 1 d. Vairavimas, vienu metu ar paeiliui padarant KET pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui, taip pat KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti. Nuo 400 LT iki 800 LT Nuo 3 iki 6 - policija
124²str. 1 d. Asmenų, neturinčių teisės vairuoti transporto priemones, 124² str. 1 d. padarytas pažeidimas. Nuo 1000 LT iki 2000 LT - - policija
124²str. 2 d. Chuliganiškas vairavimas, tai yra kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui. Nuo 1000 LT iki 2000 LT ir nuo 12 iki 24 - policija
124²str. 2 d. Asmenų, neturinčių teisės vairuoti transporto priemones, 124² str. 2 d. padarytas pažeidimas. Nuo 2500 LT iki 3500 LT - - policija
124²str. 3 d. 124² str. 1 d. numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens. Nuo 2000 LT iki 3000 LT ir nuosu 24 iki 36 - teismas
124²str. 3 d. 124² str. 1 d. numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens ir neturinčio teisės vairuoti. Nuo 3500 LT iki 4000 LT su automobilio konfiskavimu - arba nuo 10 iki 20 parų areštas su tr. priemonės konfiskavimu teismas
124²str. 4 d. 124² str. 2 d. numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens. Nuo 3000 LT iki 4000 LT ir nuo 36 iki 60 arba nuo 10 iki 20 parų areštas su teisės atėmimu 36-60 teismas
124²str. 4 d. 124² str. 2 d. numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens ir neturinčio teisės vairuoti. Nuo 4000 LT iki 5000 LT su automobilio konfiskavimu - arba nuo 20 iki 30 parų areštas su tr. priemonės konfiskavimu teismas
1244str Savavališkas transporto priemonių važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas. 1244 str. netenka galios nuo 2011 m. birželio 1 d. Nuo 300 LT iki 500 LT - - policija
1245 str. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas. Nuo 80 LT iki 140 LT - - savivaldybė
1246 str. Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas. Nuo 80 LT iki 140 LT - - savivaldybė
125 str. Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per pervažą, taip pat kelio ženklo „Stop“ reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą. Nuo 300 LT iki 500 LT - ir nuo 2 iki 4 policija
126 str. 1 d. Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės). Nuo 1000 LT iki 1500 LT ir nuo 12 iki 18 - teismas
126 str. 2 d. Transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės). Nuo 500 LT iki 1000 LT - - policija
126 str. 3 d. Transporto priemonių vairavimas, vairuotojams, kurių vairavimo stažas iki 2 metų, esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės). Nuo 800 LT iki 1000 LT - - policija
126 str. 4 d. Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (nuo 1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo (girtumo) laipsnis, neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo. Nuo 2000 LT iki 3000 LT ir nuo 24 iki 36 arba nuo 10 iki 30 parų areštas su teisės atėmimu nuo 24 iki 36 teismas
126 str. 5 d. Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo. Nuo 1000 LT iki 3000 LT ir nuo 12 iki 36 arba nuo 10 iki 30 parų areštas su teisės atėmimu nuo 24 iki 36 teismas
126 str. 6 d. Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui. Nuo 300 LT iki 500 LT - - policija
126 str. 7 d. Praktinis vairavimo mokymas vairavimo instruktoriui esant neblaiviam, apsvaigusiam, neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo (atsakomybė instruktoriui). Nuo 500 LT iki 1000 LT ir nuo 11 iki 13 - policija
127 str. 1 d. KET pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą. Nuo 500 LT iki 1000 LT arba nuo 12 iki 24 - policija
127 str. 1 d. KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą. Nuo 2000 LT iki 3000 LT - - policija
127 str. 2 d. KET pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą). Nuo 100 LT iki 200 LT arba nuo 3 iki 6 - policija
127 str. 2 d. KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą). Nuo 1000 LT iki 2000 LT - - policija
127 str. 3 d. 127 str. 1 ar 2 d. numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (girto) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens. Nuo 4000 LT iki 5000 LT ir nuo 36 iki 60 arba nuo 15 iki 30 parų areštas su teisės atėmimu nuo 36 iki 60 teismas
127 str. 3 d. 127 str. 1 ar 2 d. numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (girto) arba apsvaigusio ir neturinčio teisės vairuoti asmens. Nuo 5000 LT iki 5500 LT su arba be tr. priemonės konfiskavimu - arba nuo 10 iki 20 parų areštas su tr. priemonės konfiskavimu teismas
128 str. 1 d. Transporto priemonių vairavimas neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių. Nuo 1000 LT iki 1500 LT - arba areštas teismas
128 str. 2 d. Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones. Nuo 1500 LT iki 2500 LT - arba areštas teismas
128 str. 3 d. Perdavimas vairuoti transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės jos vairuoti ar neturinčiam teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių. Nuo 200 LT iki 400 LT - - policija
129 str. Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonių, arba neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo. Nuo 4000 LT iki 5000 LT - arba nuo 20 iki 30 parų areštas teismas
130 str. 1 d. Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, taip pat pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET. Nuo 3000 LT iki 4000 LT ir nuo 36 iki 60 arba nuo 15 iki 30 parų areštas su teisės atėmimu nuo 36 iki 60 teismas
130 str. 1 d. Asmenų, neturinčių teisės vairuoti, nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, taip pat pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET. Nuo 4000 LT iki 5000 LT su arba be automobilio konfiskavimu - arba nuo 20 iki 30 parų areštas su arba be transporto priemonės konfiskavimu teismas
130 str. 2 d. Nepaklusimas uniformuoto muitinės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę. Nuo 3000 LT iki 4000 LT - - muitinė
130 str. 3 d. Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos, pažeidžiant KET. Nuo 500 LT iki 800 LT - - policija
130 str. 4 d Nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę. Nuo 3000 LT iki 4000 LT - - VSAT
130² str. Transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 126 str. 1, 4 ir 5 d., 127 str. 3 d. d., 129 str. numatytus pažeidimus. - Nuo 36 iki 48 su transporto priemonės konfiskavimu teismas
130² Transporto priemonių vairavimas teisės vairuoti neturinčių ir neblaivių arba apsvaigusių asmenų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 126 str. 1, 4 ir 5 d., 127 str. 3 d. d., 129 str. numatytus pažeidimus. Nuo 4000 LT iki 5000 LT su transporto priemonės konfiskavimu (asmenims, kuriems areštas negali būti skiriamas) - Nuo 20 iki 30 parų areštas su transporto priemonės konfiskavimu teismas
131 str. 1 d Pėsčiųjų važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, taip pat asmenų, vairuojančių mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, taip pat eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, KET pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas, mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo. Nuo 80 LT iki 140 LT - - policija
131 str. 2 d. 131 str. 1 d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų piliečių saugumui užtikrinti. Nuo 100 LT iki 200 LT - - policija
131 str. 3 d. 131 str. 1 d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą. Nuo 300 LT iki 500 LT - - policija
131 str. 4 d. 131 str. 1 d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą). Nuo 140 LT iki 200 LT - - policija
131 str. 5 d. 131 str. 1 d. nurodytų asmenų padaryti KET pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK. Nuo 20 LT iki 40 LT - - policija
131 str. 6 d. Dviračių ir mopedų vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis. Nuo 300 LT iki 500 LT - - policija
131 str. 7 d. 131 str. 6 d. numatytas pažeidimas, kai nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis. Nuo 500 LT iki 700 LT - - policija
131 str. 8 d. 131 str. 1 d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo padarymo metu tie asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Nuo 500 LT iki 600 LT - - policija
131 str. 9 d. Mopedų ar lengvųjų keturračių motociklų vairavimas neturint teisės jų vairuoti. Nuo 200 LT iki 300 LT - - policija
132 str. Asmenų atsakingų už tr. priemonių techninę būklę ir eksploatavimą leidimas važiuoti transporto priemone, turinčia gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, arba pertaisyta be atitinkamo leidimo, arba neįregistruota nustatyta tvarka, arba be valstybinės techninės apžiūros, arba neparuošta žmonėms ir kroviniams pervežti. Nuo 200 LT iki 400 LT - - policija
133 str. Asmenų atsakingų už tr. priemonių techninę būklę ir eksploatavimą leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemone. Nuo 300 LT iki 500 LT - - policija
133¹str. 1 d. Fizinio asmens transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas. Nuo 300 LT iki 800 LT - - policija
133¹str. 1 d. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos filialo vadovo transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas. Nuo 300 LT iki 1000 LT - - policija
133¹str. 2 d. 133¹ str. 1 d. numatyta veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už 133¹ str. 1 d. numatytą pažeidimą. Nuo 1500 LT iki 2000 LT - - policija
134 str. 1 d. Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas. Nuo 100 LT iki 200 LT - - policija
134 str. 2 d. 134 str. 1 d. numatyta veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už 134 str. 1 d. numatytą pažeidimą. Nuo 200 LT iki 300 LT arba iki 1 - policija
134¹str. Specialiosios transporto priemonės su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas. Nuo 200 LT iki 400 LT - - teismas
137 str. 2 d. Šiukšlių, nuorūkų ar kitokių daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris. Nuo 10 LT iki 20 LT - - policija
145 str. 1 d. Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas, važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių kelių eismui sudarymas, tarp jų kelio dangos užteršimas. Nuo 500 LT iki 1000 LT - - policija
145 str. 2 d. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą ir (ar) leidžiamą bendrą svorį, taip pat važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus. Nuo 500 LT iki 1000 LT ir nuo 1000 LT iki 2000 įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims - - policija
145¹str. 1 d. Darbų automobilių keliuose ir prie jų vykdymas, prekybos, maitinimo ir kitokių aptarnavimo punktų įrengimas arba kelių tiesimas ar statinių pakelėse statymas, taip pat šūkių, plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių arčiau kaip 150 metrų nuo kelio įrengimas, nesuderinus su policija. Nuo 100 LT iki 1000 LT - - policija
145¹str. 2 d. Automobilių kelių, kelio statinių ir sankryžų statybos bei jų apželdinimo projektų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo (nuėmimo) arba masinių ir sporto renginių keliuose organizavimo nesuderinimas su policija. Nuo 100 LT iki 500 LT - - policija
148 str. 1 d. Važiavimas nesumokėjus mokesčio M2 ir N1 kategorijos transporto priemone. Nuo 600 LT iki 1200 LT - - policija
148 str. 2 d. Važiavimas nesumokėjus mokesčio M3, N2 ir N3 kategorijos transporto priemone Nuo 1200 LT iki 2600 LT - - policija
148 str. 3 d. Važiavimas nesumokėjus mokesčio spec. transporto priemonėmis, skirtomis spec. darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti. Nuo 400 LT iki 1200 LT - - policija
148 str. 4 d. Važiavimas nesumokėjus mokesčio žemės ūkio veiklos subjektams, N1-N3 kategorijos iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės transporto priemonėmis. Nuo 400 LT iki 1200 LT - - policija
148 str. 5 d. Važiavimas neturint mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento. Nuo 300 LT iki 500 LT - - policija
160 str. Kelių, gatvių, kiemų, šaligatvių, skverų, parkų, aikščių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonoje kasinėjimas be atitinkamo leidimo, jų užgriozdinimas statybinėmis medžiagomis, reikiamų kelio ženklų nepastatymas, kasinėjimų vietų neaptvėrimas, taip pat nesiėmimas priemonių nustatytu laiku sutvarkyti statybų aikšteles baigus statybą ir remontą. Nuo 100 LT iki 2000 LT - - policija
160¹str. Gatvių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas, važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių eismui sudarymas, tarp jų kelio dangos užteršimas, taip pat leistiną svorį viršijančių krovinių vežimas be komunalinio ūkio tarnybų leidimo. Nuo 200 LT iki 500 LT - - policija
160²str. 1 d. Gatvių tiesimas, prekybos, maitinimo ir kitokių aptarnavimo punktų, sankryžų ir įvažiavimų jose įrengimas, statinių gatvėse ir prie jų statymas, šūkių, plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių gatvėse arba arčiau kaip 30 metrų nuo jų įrengimas, nesuderinus su policija. Nuo 500 LT iki 1000 LT - - policija
160²str. 2 d. Gatvių, jų statinių ir sankryžų įrengimo bei apželdinimo projektų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo (nuėmimo) arba masinių ir sporto renginių gatvėse organizavimo nesuderinimas su policija. Nuo 100 LT iki 500 LT - - policija
160²str. 3 d. Taisyklių, reikalaujančių prižiūrėti gatves, jų statinius bei įrenginius taip, kad jie būtų saugūs eismui, pažeidimas arba nesiėmimas priemonių laiku uždrausti ar apriboti eismą atskiruose gatvių ruožuose, kai naudojimasis jais kelia grėsmę eismo saugumui. Nuo 50 LT iki 200 LT - - policija